Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. september 2007 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring over udkast til lovforslag om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Under henvisning til Undervisningsministeriets brev af 7. september 2007 skal Dansk Arbejdsgiverforening (DA) hermed kommentere lovforslaget.

I henhold til forslagets § 18 skal DA indstille 2 medlemmer til det nye råd for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

DA foreslår, at repræsentationen fra DA-området udvides fra 2 medlemmer til 5. Den bredere repræsentation skal sikre, at rådgivningen tager udgangspunkt i behovene inden for alle beskæftigelsesområder på det private arbejdsmarked. Endvidere har DA god erfaring med en bred arbejdsgiverrepræsentation i både Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og Erhvervsakademirådet.

Uanset størrelsen af repræsentationen fra det private arbejdsmarked ønsker DA ikke at være indstillingsberettiget til Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, idet erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er uden for DA’s funktions- og koordinationsområde.

DA vil i stedet foreslå, at de 5 DA-medlemsorganisationer Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, HTS samt TEKNIQ bliver indstillingsberettigede.

Med hensyn til uddannelsernes struktur og indhold, herunder praktik i uddannelserne, henvises til høringssvarene fra DA’s medlemsorganisationer.

KONTAKT
Publiceret:
2. oktober 2007