FraværsStatistik 2006

  • Lille stigning i sygefraværet

Hovedresultater

Det samlede fravær på DA-området udgjorde i 2006 5,8 pct. af den mulige arbejdstid. Heraf udgjorde sygefravær 4,4 pct.point, jf. tabellen i læs mere boksen.

Fraværsprocenten er lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgjorde i 2006 6,8 pct., mens det udgjorde 4,3 pct. for funktionærer.

For både arbejdere og funktionærer er fraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær var 6,2 pct. for mandlige arbejdere og 8,1 pct. for kvindelige arbejdere. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 5,1 og 6,1 pct.point.

For funktionærer var det samlede fravær 2,7 pct. for mænd og 6,6 pct. for kvinder. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 2,1 og 4,0 pct.point.

Sammenligning med 2005

Det samlede fravær på DA-området steg 0,3 pct.point fra 2005 til 2006.

Især de mandlige funktionærer og mandlige arbejdere havde en stigning i det samlede fravær. Stigningen for de kvindelige funktionærer var mere beskeden, mens det samlede fravær for de kvindelige arbejdere faldt.

Stigningen i det samlede fravær kan især henføres til en stigning i sygefraværet med 0,4 pct.point fra 4,0 pct. til 4,4 pct. for alle.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage.

I FraværsStatistik 2006 indgår i alt ca. 280.000 medarbejdere på DA-området.

Datagrundlaget for årets FraværsStatistik er dermed udvidet væsentligt i forhold til tidligere udgaver. Samtidig er der gennemført mindre metodiske ændringer, som dog samlet set er af så beskeden betydning, at det ikke har nogen effekt på de her viste resultater.

Alle resultater for 2006 er sammenvejet på baggrund af antal helårsbeskæftigede i DA's StrukturStatistik 2006.

Læs mere om metoden i dokumentationen i læs mere boksen.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation (pdf), FraværsStatistik 2006, udkommer ultimo oktober og indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger.

Statistikken (pdf) kan rekvireres af alle ved henvendelse til DA's forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24. Den koster 196,- kr.

KONTAKT
Publiceret:
19. oktober 2007
LÆS MERE
TabelPrintvenlig versionDokumentation