EU-gennembrud for flexicurity

Europæiske lønmodtagere og arbejdsgivere er enige om at anbefale flexicurity som vej til øget vækst og beskæftigelse

De europæiske lønmodtagere har i dag godkendt en rapport om udfordringerne på arbejdsmarkedet. Dermed har rapporten tilslutning fra både de europæiske arbejdsgivere i den private og offentlige sektor og lønmodtagerne.

Rapporten består af en gennemgang af udviklingen på det europæiske arbejdsmarked, der ikke har kunnet fremvise samme vækst, som de amerikanske eller fjernøstlige arbejdsmarkeder.

Rapporten afsluttes med en række anbefalinger på en flere områder. Herunder anbefales at skabe flere og bedre jobs gennem en afstemt brug af fleksibilitet, sikkerhed og aktiv arbejdsmarkedspolitik.

Administrerende dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Aftalen er et spring fremad. Både i forhold til at sætte skub i den europæiske vækst og beskæftigelse, og i forståelsen af, at gode rammebetingelser for lønmodtagere og arbejdsgivere ikke behøver at være modsætninger.

Kan de erfaringer, vi har her i landet med at sammentænke fleksibilitet, aktiv arbejdsmarkedspolitik og arbejdsløshedsforsikring, bruges af andre lande, så er det selvfølgelig positivt.

Flexicurity er ikke en færdig model, som kan overføres fra land til land. På samme måde som det danske arbejdsmarkedssystem hele tiden har behov for at blive udviklet og effektiviseret, må andre lande overveje, hvordan de kan tage principperne om en afstemt brug af fleksibilitet og sikkerhed til sig.

I den nye traktat for EU, som er på trapperne, er arbejdsmarkedet meget tilfredsstillende fastholdt som et nationalt anliggende, men det forhindrer ikke, at vi kan inspirere hinanden. Kan vi hjælpes ad med at øge væksten og jobskabelsen, så vil det være et meget vigtigt skridt til at skabe europæiske velstand og løse de finansieringsproblemer, som alle de europæiske velfærdssamfund står over for”.

EU og internationalt
18. oktober 2007
KONTAKT
LÆS MERE
Rapport om udfordringerne på arbejdsmarkedet