Dansk Arbejdsgiverforening har den 18. oktober 2007 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere.

Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (anmeldelsespligt i forbindelse med udstationering)

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Den betydelige mangel på arbejdskraft i danske virksomheder bør tilsige, at der ikke bør etableres meget restriktive regler, som begrænser udenlandske virksomheders muligheder for at komme ind og bidrage med tjenesteydelser efter udstationeringsreglerne. Det virker derfor ikke hensigtsmæssigt, at en ændring af østaftalen anvendes i forbindelse med udstationeringsloven til indførelse af begrænsninger for alle sektorer og for alle EU-lande, hvormed der tidligere har været et gnidningsfrit samarbejde. En anmeldelses- og registreringspligt bør efter DA’s opfattelse kun omfatte udstationeringer fra de lande, som er omfattet af østaftalen, og kun så længe, der gælder særlige overgangsregler for disse lande.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
22. oktober 2007