Praktikpladser sætter rekord

Antallet af praktikpladssøgende er nu under 4.000. Mangel på kvalificerede elever er nu den største udfordring.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at under 4.000 elever på erhvervsskolerne søger praktikplads. Ultimo august søgte kun 3.700 elever praktikplads. Og det er et fald på 29 pct. i forhold til august 2006. I juli 2007 var 4.300 elever søgende.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Vi skal langt tilbage i historiebøgerne for at finde et lavere antal erhvervsskole-elever der er på vej i praktik. I august kom vi for første gang under 4.000, og det er ganske markant.

Praktikpladser er ikke længere et problem i erhvervsuddannelserne – dem er der nok af i dag. Mangel på elever med gode kundskaber bliver fremtidens udfordring for virksomhederne.

Alt for mange unge når aldrig frem til praktikplads-delen af deres uddannelse, fordi de allerede i de indledende faser falder fra, fordi deres dansk- og regnekundskaber er utilstrækkelige.

Det er her i forholdet til de unge med svage kundskaber, at der er brug for en ekstraordinær indsats, hvis flere unge skal komme i mål med en uddannelse. For en del af dem kan løsningen være at lægge ud med en erhvervsgrunduddannelse på produktionsskolerne, for så senere, når kompetencerne er bedre, at gå i gang med en lærlingeuddannelse. Andre skal tilbydes en mentor eller et særligt tilrettelagt forløb på en erhvervsskole. De første erfaringer med mentorordningen viser, at en mentor nedbringer frafaldet betragteligt. ”

Uddannelse
22. oktober 2007
KONTAKT
LINKS
EUD praktikplads­situationen ultimo august 2007