Knippelgod uddannelse for ufaglærte

Undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at Grunduddannelsen for Voksne bruges alt for lidt.

Ufaglærte kan i dag få et svendebrev gennem Grunduddannelsen for Voksne (GVU), og dermed styrke deres muligheder for at blive på arbejdsmarkedet.

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, primo oktober, viser, at GVU ikke er særlig anvendt. Det skyldes bl.a., at samarbejdet mellem jobcentre og erhvervsskoler ikke fungerer godt.

GVU gennemføres i tæt samarbejde med en erhvervsskole, som vurderer den ufaglærtes kompetencer med henblik på at lave en samlet uddannelsesplan som fører til et svendebrev.

Chefkonsulent Hans Glendrup:

”Da GVU i sin tid blev udviklet som en slags lillebror til de velkendte erhvervsuddannelser var tanken, at der skulle være et godt uddannelsestilbud til de mange ufaglærte. GVU er nemlig en knippelgod måde at blive opkvalificeret på - både for ledige og de, der er i arbejde.

En forudsætning for GVU’s succes er, at samarbejdet mellem erhvervsskolerne og de nye jobcentre kommer til at fungere optimalt. Der ligger en opgave for erhvervsskoler og jobcentrene samt alle øvrige aktører at formidle mere viden om GVU”.

Uddannelse
23. oktober 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
LINKS
Danmarks Evaluerings­institut: Grunduddannelse for voksne