102.000 flere i arbejde

Nyhedsavisen rejser tvivl om beskæftigelsesvækst siden regeringens start

Nyhedsavisen rejser tvivl om, hvor meget beskæftigelsen er steget siden regeringen kom til efter valget i november 2001. Regeringen har sagt, at der er skabt 100.000 nye arbejdspladser, mens arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, Aalborg Universitet, mener tallet er endog meget lavere.

Analysechef Karina Ransby:

”Vores beregninger viser, at der er skabt 102.000 nye arbejdspladser fra regeringens start til udgangen af august i år.

Nationalregnskabsstatistikken viser, at 96.000 flere personer er kommet i arbejde fra 4. kvartal 2001 til 2. kvartal 2007. Det bedste estimat på udviklingen fra 2. kvartal og til nu er ledighedstallene, og her ved vi, at ledigheden er faldet med 6.000 personer fra juni til august, der er det seneste offentliggjorte tal. Skal man være på sikker grund er det bedste tal for hvor mange personer, der er kommet til siden regeringens start derfor 102.000.

Opgøres tallene ikke i personer, men i fuldtidsstillinger, så er tallet ca. 16.000 mindre”.

Arbejdsmarked
26. oktober 2007
KONTAKT