Jobsucces kræver yderligere reformer

Det markante fald i ledigheden understreger kravet for reformer på arbejdsmarkedet, mener DA.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for september 2007.

Ledigheden falder fortsat og udgør nu 86.000 personer, svarende til en ledighedsprocent på 3,1 pct.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

De meget lave ledighedstal er et resultat af en voldsom vækst i beskæftigelsen på mere end 100.000 de seneste 6 år. Arbejdsmarkedet er presset og velfærdssamfundet kan ikke opretholdes, med mindre der gennemføres væsentlige reformer på arbejdsmarkedet, så virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft.

Skal virksomhederne øge beskæftigelsen stiller det store krav til reformer. Mange flere skal være til rådighed for virksomhederne. Det gælder både om at øge det indenlandske udbud af arbejdskraft og om at tiltrække flere kvalificerede medarbejdere fra udlandet.

Regeringens jobplan skal nu i fokus. Der er behov for grundlæggende reformer, som markant udsætter tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, styrker integrationen og modvirker, at flere siver fra arbejdsmarkedet til passive overførselsordninger.”

Arbejdsmarked
1. november 2007