Stigningen i antallet af praktikpladser fortsætter

Den positive udvikling bør omfatte endnu flere unge.

Undervisningsministeriet offentliggør i dag nye tal for praktikpladssituationen

I perioden januar - september 2007 er der indgået 29.263 praktikpladsaftaler viser de nye tal. Det er en stigning på 4 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Antallet af indgåede aftaler for gruppen af indvandrere og efterkommere er steget 13.6 %

Chefkonsulent Ann B. Poulsen:

” Det er meget positivt, at stigningen i praktikpladsaftaler fortsætter.

Det er også glædeligt, at stigningen også omfatter praktikpladsaftaler for gruppen af unge med anden etnisk baggrund.

Det er dog fortsat helt afgørende, at endnu flere unge får sig en uddannelse.

Der er stadig alt for mange unge, der ikke når målet, og der må en ekstra indsats til for at sikre, at gruppen af unge, der ikke har de tilstrækkelige forudsætninger, også kommer i mål.

Det er afgørende, at de basale færdigheder i folkeskolen styrkes, så flere unge gennemfører en uddannelse.

Her er erhvervsgrunduddannelsen, produktionsskoler og særlige erhvervsskoleforløb vigtige redskaber til at opnå de nødvendige kompetencer”

Uddannelse
20. november 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
LINKS
EUD praktik-plads­situationen ultimo september 2007