BeskæftigelsesIndikator på DA-området 3. kvartal 2007

  • Vækst i beskæftigelsen

Beskæftigelsen på DA-området steg 2,3 pct. fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg beskæftigelsen med 3,2 pct. fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007. Beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv steg 2,6 pct., mens beskæftigelsen inden for fremstillingsvirksomhed steg med 1,7 pct. i samme periode.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen steg i alle regioner. Væksten var størst i Region Nordjylland og Region Midtjylland (4,0 pct.) og Region Syddanmark (3,3 pct.). I Region Sjælland steg beskæftigelsen med 2,3 pct. og i Region Hovedstaden med 1,2 pct. fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007.

Regionsinddelingen følger de administrative regioner, som erstatter den tidligere inddeling på DA-regioner og amter.

I tabellen, som du finder til højre i Læs mere boksen, er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 3. kvartal 2006 og 3. kvartal 2007, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Publiceret:
22. november 2007
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version