Fortsat ledighedsfald en udfordring også for politikere

Der mangler klare svar fra politikerne på, hvorfra virksomhederne skal blive ved med få de nødvendige medarbejdere, mener DA.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for oktober 2007.

Ledigheden er faldet med 3.900 på en måned og udgør nu 81.700 personer, svarende til en ledighedsprocent på 3,0 pct.

I billedet af den samlede ledighed indgår også ledige i aktivering. Danmarks Statistik har opgjort antallet af forsikrede ledige i aktivering til 16.900 i oktober. Hertil kommer et skønnet antal ledige kontanthjæpsmodtagere i aktivering på ca. 5-10.000.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”De nye ledighedstal gør det endnu mere tydeligt, at der er brug for hurtigt virkende initiativer og klare meldinger fra politikerne.

Hvordan kan politikerne leve med, at vi understøtter personer i at arbejde på nedsat tid i en periode, hvor der er en masse fuldtidsjob at få? Perioden på supplerende dagpenge bør sænkes fra 52 til 13 uger.

Hvorfor ser politikerne i gennem fingre med, at mange ledige får jobplaner, der retter sig mod områder uden nævneværdig efterspørgsel på arbejdskraft f.eks. som musiker eller designer? Beskæftigelsesindsatsen skal målrettes områder med mangel på arbejdskraft f.eks. som postbud.

Finder politikerne det acceptabelt, at hver fjerde af de 58.000 forgæves forsøg på rekruttering er til ufaglærte job, når mere end 100.000 registrerede ledige og aktiverede bør være klar til at løse disse opgaver? Ydelsesperioden bør sættes ned og rådighedsadministrationen strammes op.”

Arbejdsmarked
29. november 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk