Vismændene: Adgangsbillet til job skal være lettere tilgængelig

Virksomhederne bliver taget som gidsler, så længe adgangen til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft besværliggøres af tung administrationspraksis, mener DA.

Det Økonomiske Råd – vismændene - har i dag fremlagt sin halvårsrapport om dansk økonomi. Heri vurderer vismændene bl.a., at en forøgelse af arbejdsudbuddet på 50.000 personer skal være målet, hvis det kortsigtede pres på arbejdsmarkedet skal elimineres. Midlet er - ifølge halvårsrapporten - konjunkturbestemte kvoteordninger og tidsbegrænsede arbejdstilladelser.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Målsætningen om at øge det udenlandske rekrutteringsgrundlag er både helt rigtig og bydende nødvendig. De opstillede midler til at nå målet er derimod for svage.

Vismændenes forslag om at styre indvandringen med kvoter og tidsbegrænsning på arbejdstilladelserne kan vi ikke støtte. Det vil ikke gøre det attraktivt for den bedst kvalificerede del af arbejdskraften at søge til Danmark. I stedet bør det være behovet for arbejdskraft, som afgør omfanget af udenlandske arbejdstagere i Danmark. DA har foreslået en ny og simpel Green Card ordning, ligesom en bedre sammenhæng mellem kompetencer på positivlisten i jobkortordningen og på arbejdsmarkedets mangelområder er konkrete initiativer, der trækker i den rigtige retning.

DA foreslår, at der oprettes et center for international rekruttering af medarbejdere. Det skal både hjælpe virksomhederne med at få nye medarbejdere, og hjælpe de nytilkomne med at få et godt arbejdsliv i Danmark.

Blikket skal – som rapporten anbefaler – også rettes mod de danske ledige. Rådet har allerede i forårets rapport foreslået en reduktion af dagpengeperioden fra fire til 2½ år. Det tiltag bør suppleres med krav om 52 ugers ordinært arbejde for genoptjening af dagpengeretten i stedet for de 26 uger, der er i dag.”

Arbejdsmarked
29. november 2007
LINKS
Dansk Økonomi. Efterår 2007