KonfliktStatistik 3. kvartal 2007

  • Moderat konfliktomfang

I 3. kvartal 2007 var der 93 overenskomststridige konflikter, som resulterede i 5.315 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede i gennemsnit 37,1 personer og var af 2,0 dags varighed. Det samlede konfliktomfang var dermed lidt højere end samme kvartal sidste år og moderat i forhold til samme kvartal i de seneste 10 år.

Der var i 3. kvartal 2007 39 konflikter med baggrund i lønspørgsmål. Lønkonflikterne resulterede i 1.502 tabte arbejdsdage, og i gennemsnit var lønkonflikterne af 2,6 dages varighed og involverede 23,6 personer.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige konflikter i alt samt de overenskomststridige konflikter begrundet i lønkonflikter siden 2002.

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige konflikter og udkommer dags dato.

Metode

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige konflikter inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af konflikten. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af konflikter og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

En uddybende dokumentation kan rekvireres på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 3. kvartal 2007 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige konflikter og udkommer samme dag som nyhedsbrevet. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
3. december 2007
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version