Pisa sår tvivl om 95 pct.-målsætning kan indfries

Dårlige resultater i læsning opvejes ikke af en positiv udvikling inden for naturfag.

Det tredje Pisa-undersøgelse offentliggøres i dag.

Undersøgelsen konkluderer, at 16 pct. af de unge er uden tilstrækkelige læsekompetencer til at kunne fortsætte i f.eks. i en ungdomsuddannelse. Det tal var i 2003 17 pct. Andelen af de rigtig gode læsere er 6 pct., og det tal er mindre i Danmark end i de øvrige nordiske lande og under gennemsnittet i OECD.

Matematikresultaterne er bedre. 14 pct. har særdeles gode matematikkompetencer, mens andre 14 pct. har manglende færdigheder i faget. Den høje andel af unge med gode matematikkompetencer placerer Danmark over OECD’s gennemsnit.

På naturfagsområdet klarer Danmark sig markant bedre end tidligere og ligger her på OECD-gennemsnittet. 18 pct. af de unge savner dog kompetencer inden for naturfag.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”De svage Pisa-resultater i læsning opvejes ikke af den positive udvikling inden for naturfagene. Regeringens målsætning om, at 95 pct. skal have en ungdomsuddannelse i 2015, har skabt forventninger om, at basisforudsætningen – at kunne læse og regne – var forbedret mærkbart i forhold til Pisa-undersøgelsen fra 2003.

Tiden er inde til at flytte fokus væk fra 95 pct-målsætningen og i stedet koncentrerer indsatsen om at forbedre læse- og regnekompetencerne i folkeskolen. En forudsætning for, at 95 pct. af en ungdomsårgang fuldfører en uddannelse, er, at de unge kan læse og regne bedre ende det, vi ser i Pisa 2006.”

Uddannelse
4. december 2007
LINKS
Pisa 2006