Ældste elever glemmes i folkeskolen

Ny undersøgelse viser, at de ældste folkeskoleelever svigtes.

Ældre folkeskoleelever med behov for specialundervisning tilsidesættes. Det viser en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut. Den dokumenterer også, at skolerne har en praksis med at henvise eleverne til de frivillige tilbud i ungdomsskolen, men det fravælges af mange elever, der ellers ville have gavn af det. Lærerne oplever samtidig et øget behov for specialudvisning for eleverne i 8. og 9. klasse.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Danmarks Evalueringsinstitut presser med sin nye rapport regeringens målsætning om, at 95 pct. af alle unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen viser, at kommunerne prioriterer specialundervisning til de yngste årgange. Det kan være fornuftigt at sætte tidligt ind, men det betyder ikke, at kommunerne kan fralægge sig ansvaret, når det viser sig, at mange i afgangsklasserne ikke har de tilstrækkelige kompetencer til at fortsætte i uddannelsessystemet.

Hvis vi skal sikre, at 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 får en uddannelse må kommunerne ganske enkelt sørge for, at folkeskoleelever har de nødvendige forudsætninger.”

Uddannelse
12. december 2007
KONTAKT
LINKS
Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut