Kommunerne svigter ledige kontanthjælpsmodtagere

Kommunerne bør kigge på resultaterne hos statslige kolleger i jobcentrene – og lære af det, mener DA

Nye tal viser, at en tredjedel af de ledige kontanthjælpsmodtagere fortsat ikke har den kontakt med jobcenteret, som loven foreskriver.

Mens den statslige side i jobcentrene er kommet op i gear og stort set har kontakt med alle forsikrede ledige mindst hver 3. måned, så halter det bagud i de kommunale dele af jobcentrene. Indsatsen har stort set ikke forbedret sig i løbet af året.

Konsulent Thomas Q. Christensen:

”Vi ved fra tidligere analyser, at en tæt og intensiv indsats bringer ledige i job. Kommunerne svigter derfor ledige kontanthjælpsmodtagere ved ikke at afholde de lovpligtige samtaler mindst hver 3. måned.

Kommunerne skal ikke så langt for at få inspiration til, hvordan det kan gøres bedre. Kollegerne fra den statslige side i jobcentrene afholder stort set kontakten inden for de fastsatte krav.

Samtaler hver 3. måned er ikke nok inden for områder med mangel på arbejdskraft. Her er brug for en meget mere intensiv indsats.

Kommunerne ønsker mere frihed og mindre kontrol. Her er et område, hvor kommunerne svigter borgerne og virksomhederne. Løsningen er ikke at lukke øjnene for kommunernes lovbrud.

Kommunernes skal økonomisk tilskyndes til at gøre det rigtige. Den statslige refusion skal fjernes, når kommunerne ikke afholder samtalerne med ledige, som de skal.”

Arbejdsmarked
19. december 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Jobindsats.dk