Nu skal sygefraværet ned

Arbejdet med at reducere sygefraværet med 20 pct. bør særligt fokusere på den offentlige sektor og ledige.

Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg, som skal komme med forslag, der kan bidrage til at reducere sygefraværet med 20 pct. frem til 2015.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det er godt, at regeringen nu intensiverer arbejdet med at få sygefraværet bragt ned. Sygefravær koster virksomhederne et tocifret milliardbeløb hvert år, og det trækker medarbejdere ud af et arbejdsmarked, hvor det er yderst vanskeligt at finde erstatningsarbejdskraft.

Skal udvalgets arbejde lykkes, er det nødvendigt, at fokus bliver rettet mod de områder, hvor sygefraværet er særligt stort. Det gælder den offentlige sektor samt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som ikke kommer i arbejde på grund af sygefravær. Kommissoriet for udvalgets arbejde burde mere klart pege på disse problemområder.

Virksomhederne betaler ca. 70 pct. af omkostningerne ved sygefravær. Derfor har netop virksomhederne en meget markant tilskyndelse til at arbejde med et lavere sygefravær. Nye omkostninger på virksomhederne er altså ikke vejen frem. Derimod vil DA gerne deltage i en dialog om en bedre sygefraværsindsats. DA vil blandt andet fremlægge en række konkrete forslag til, hvordan virksomhedernes grundlag for at arbejde med sygefravær kan styrkes.”

Arbejdsmarked
20. december 2007
KONTAKT
LÆS MERE
DA's forslag til reduktion af sygefraværet
LINKS
Kommisorium for et tværministerielt udvalg om nedbringelse af sygefravær