Sæt pratikpladspræmiering i bero nu!

Den positive udvikling i praktikpladstal bør medføre, at dyr praktikpladspræmiering parkeres fra 2008.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at praktikpladsmarkedet fortsat boomer: Over 67.000 elever på erhvervsuddannelserne har praktikplads. Mindre end 4.000 elever er praktikpladssøgende, og kun 1.800 elever er i skolepraktik.

Samtidig kæmper Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) med økonomien, fordi udgifterne til en dyr præmieringsordning dræner AER-kassen for de penge, der ellers skal gå til lønrefusion til elever, der går på skole. Præmieringsordningen giver mulighed for, at en virksomhed som har en vækst i antallet af elever målt over tre år, kan få et tilskud fra AER på 20.000 kr. pr. elev.

Hvis præmieringsordningen, som koster mere end 500 mill. kr. om året, afvikles nu, kan økonomien på ny hænge sammen i AER. Alternativt skal arbejdsgivernes bidrag hæves med flere hundrede kroner. I dag betaler en arbejdsgiver 1.970 kr. pr. fuldtidsansat.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”De meget positive praktikpladstal bør medføre, at den dyre praktikpræmiering parkeres fra 2008.

Pengene bør i stedet anvendes til at dække tidligere års underskud i AER, fordi den store tilgang af unge med praktikpladser har øget udgifterne til lønrefusion. AER mangler penge, og det er ikke rimeligt, at arbejdsgiverne skal betale flere udgifter til AER i en situation, hvor mangel på elever har afløst praktikpladsmangel, og hvor konjunkturerne driver praktikpladsmarkedet frem med stormskridt. Brug i stedet præmieringspengene til lønrefusion – der gør de mere gavn.”

Uddannelse
20. december 2007
KONTAKT
LINKS
Praktikplads­situationen ultimo oktober 2007