Virksomhederne mangler lærlinge

Selv om ungdomsårgangene er små, er antallet af praktikpladser steget til det højeste niveau i ti år.

En ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet viser, at virksomhederne det seneste år har indgået 37.261 aftaler om praktik. Det svarer til en stigning på 42 procent siden 2003.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Stigningen i antallet af praktikpladser er trukket af de private virksomheder.

Mange virksomheder kan ikke længere få kvalificerede elever til de tomme praktikpladser. Der mangler kvalificerede ansøgere. I dag er der således 500 ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk fordelt på 171 virksomheder.

Der er derfor hårdt brug for, at frafaldet på erhvervsuddannelserne mindskes.

Unge elever falder fra erhvervsskolerne, fordi deres læse- og regnekundskaber ikke er gode nok, således som det blandt andet er dokumenteret gennem flere års PISA-undersøgelser.

Der er brug for, at myndighederne holder bedre øje med, at erhvervsskolerne giver den nødvendige undervisning til de frafaldstruede elever.”

Uddannelse
21. december 2007
KONTAKT
LINKS
Tal fra Undervisnins­gministeriets hjemmeside