Diskrimination skal ikke accepteres

Undersøgelse viser, at der findes arbejdsgivere, der ønsker praktikanter med dansk baggrund. Sådanne ønsker skal ikke imødekommes, mener DA

Rockwool Fondens Forskningsenhed har i dag offentliggjort en rapport, der belyser, hvordan praktikkonsulenterne på landets erhvervsskoler oplever virksomhedernes syn på praktikanter med indvandrerbaggrund.

Undersøgelsen viser, at en mindre del af konsulenterne ofte støder på virksomheder, der beder om at få praktikanter med dansk etnisk baggrund, mens to tredjedele af konsulenterne oplever det sjældent eller af og til. Hver femte konsulent oplever det aldrig.

Næsten ingen praktikkonsulenter afviser af samarbejde med de efter alt at dømme få virksomheder, der stiller etniske krav, men foreslår dog virksomhederne at ”tænke i nye baner”.

Rockwoolfonden mener, at der er tale om ”statistisk diskrimination”, hvilket vil sige, at arbejdsgivere afviser en bestemt gruppe på forhånd, fordi man lægger til grund, at denne gruppe ikke kan leve op til kravene.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Vi ved, at op mod halvdelen af de unge med etnisk baggrund forlader folkeskolen med så svage kundskaber, at de har svært ved at komme videre i uddannelsessystemet, men det må aldrig føre til, at nogen arbejdsgiver afskriver en hel gruppe. Hver enkelt person skal have mulighed for at blive bedømt på sine egne kompetencer.

Virksomhederne skal stille krav til, hvilke kvalifikationer de unge skal have, men det er vigtigt at det er saglige og ikke diskriminerende krav. Konsulenterne skal efter vores opfattelse ikke samarbejde med virksomheder på et diskriminerende grundlag.

Undersøgelsen viser ikke, hvor mange virksomheder, der stiller diskriminerende krav, men uanset hvor få det drejer sig om, så må det ikke bare passere. I nogle indvandrergrupper er uddannelsesproblemerne så markante, at vi for alt i verden må sikre, at de mønsterbrydere, der kommer ud af folkeskolen med de nødvendige kundskaber, oplever, at de bliver behandlet fair.

Men den eneste vej til at undgå enhver form for ”statistisk diskrimination” er, at de unge med indvandrerbaggrund får en lige så solid folkeskoleuddannelse som øvrige unge. Det sker ikke i dag, og derfor må der sættes meget ind på at rette op på dette forhold.

Rockwool Fonden konstaterer også, at det går bedre og bedre med at skaffe praktikpladser til unge med etnisk baggrund. Modsat er der relativt mange med etnisk baggrund, der ikke gennemfører uddannelserne. Også det problem kan kun løses ved at satse meget hårdere på, at unge med indvandrer- baggrund får de nødvendige kvalifikationer i folkeskolen.”

Arbejdsmarked
15. januar 2008
KONTAKT