Alt for lidt undervisning

Erhvervslivet og de unge får alt for lidt undervisning for pengene, viser den første undersøgelse nogensinde af, hvad lærerne på ungdomsuddannelserne bruger deres tid på.

En undersøgelse fra Rambøll Management viser, at lærerne på ungdomsuddannelserne kun bruger en mindre del af deres arbejdstid på direkte undervisning. Resten af tiden går til forberedelse, administrative opgaver, opgaveretning og øvrige opgaver.

Lærerne på erhvervsuddannelserne underviser mindre end 30 procent af tiden, mens lærerne på gymnasieuddannelserne, VUC-centre og de mellemlange videregående uddannelser underviser under en fjerdedel af tiden. På arbejdsmarkedsuddannelserne underviser lærerne godt en tredjedel af arbejdstiden.

Lærernes arbejdstid er reguleret af en central arbejdstidsaftale som bestemmer, hvor meget tid en lærer skal bruge på hver opgave - undervisning, møder, opgaveretning, forberedelse mm. De fleste skoler har derudover indgået aftaler, der yderligere binder lederne og indskrænker deres muligheder for at bestemme, hvordan arbejdstiden anvendes, fremgår det af Rambøll Managements rapport.

Rapporterne kortlægger store forskelle fra institution til institution inden for det samme uddannelsesområde. Der er således mere end 30 procent forskel på det almene gymnasium, hvor lærerne underviser mindst, og det gymnasium, hvor lærerne underviser mest.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

”Tallene for den reelle undervisnings og forberedelsestid er rystende læsning: Erhvervslivet og de unge får ganske enkelt ikke nok ud af samfundets uddannelsesinvesteringer.

Rapporten sætter fokus på, at de centrale aftaler om arbejdstid sætter snærende grænser for, hvad ledelserne på skolerne kan gøre for at bruge deres lærerkræfter bedst muligt, og samtidig har mange skoleledelser lokalt indgået endnu mere snærende aftaler.

Alt i alt er lærerne er meget lidt til stede på skolerne. Rambøll Management vurderer, at tilstedeværelse er en væsentlig forudsætning for at styrke videndeling imellem lærerne, faglig sparring, pædagogisk udvikling, støtte af yngre lærere og dermed i sidste ende af stor betydning for undervisningens faglige kvalitet.

På erhvervsskolerne er det en hovedopgave i de kommende år at nedbringe det alt for store frafald. Et af de vigtigste midler hertil er at øge lærerne tilstedeværelse, fordi den tætte kontakt mellem lærer og elev har vist at være effektiv til at fastholde eleverne. Også i den henseende viser rapporten, at der er brug for et kursskifte”.

Uddannelse
14. januar 2008
KONTAKT
LINKS
Kortlægning af lærernes arbejdstid på fem uddannelser