Lovforslag om jobklausuler er for vidtgående

Ok at regulere brugen af jobklausuler, men det er urimeligt at lovgive om omkostninger ved jobklausuler, mener DA.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen fremsætter lovforslag om, at arbejdsgiverne som hovedregel hverken hemmeligt eller omkostningsfrit må begrænse en medarbejders mulighed for at få ansættelse i en anden virksomhed.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Det er positivt, at regeringen ikke foreslår et forbud, men en regulering i brugen af jobklausuler. Klausuler er nødvendige i visse arbejdssituationer, i vikarbranchen, og ved virksomhedsoverdragelse.

Det er også oplagt, at man som ansat skal kende sine vilkår ved jobskifte – et lovinitiativ som DA også har bakket op, da forslaget tidligere var fremsat.

Men regeringen går for vidt, når den foreslår, at jobklausuler skal koste. De tætte samarbejdsrelationer mellem virksomheder, som jobklausuler giver mulighed for, er i høj grad også i medarbejdernes interesse.”

Personale og administration
16. januar 2008
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk