Jobplan får flere i arbejde

Regeringens jobplan har et helt nødvendigt fokus på at sikre, at færre ender på førtidspension, at sygefraværet reduceres og at adgangen til supplerende dagpenge begrænses.

Konkret lægger regeringen op til at stramme reglerne, så deltidsansatte får begrænset deres ret til supplerende dagpenge fra i dag 52 uger til fremover 26 uger.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”I en tid med 66.000 ubesatte stillinger i virksomhederne er det uacceptabelt, at en stigende andel af de ledige kombinerer deltidsarbejde og deltidsforsørgelse i form af supplerende dagpenge.

I de senere år har vi for eksempel set en fordobling af antallet af pædagoger på supplerende dagpenge, selvom børneinstitutionerne mangler medarbejdere.

Regeringens initiativer er derfor et skridt i den rigtige retning for at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft. DA hilser jobplanen velkommen.”

Arbejdsmarked
21. januar 2008
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Regeringens jobplan