Elever er blevet en mangelvare

Mangel på elever påvirker nu den gode praktikpladsudvikling.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at der i de første 11 måneder af 2007 blev indgået over 34.000 praktikpladsaftaler. Det er en stigning på 1.053 aftaler eller 3 pct. i forhold til året før.

Samtidig med at antallet af nye praktikpladser stabiliserer sig på det høje niveau, har flere og flere virksomheder problemer med at skaffe lærlinge til de ledige praktikpladser.

Inden for industriens område har en ny undersøgelse fra Dansk Industri fastslået, at en tredjedel af virksomhederne haft ledige praktikpladser inden for det seneste år som ikke kunne besættes. Godt halvdelen angiver mangel på kvalificerede ansøgere som den væsentligste barriere for at tage lærlinge ind på virksomheden.

www.praktikpladsen.dk er der i øjeblikket 555 ledige praktikpladser, og det tal har ligget højt i flere måneder.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Siden 2003 er antallet af praktikpladser steget med 40 pct., og antallet af elever, der søger praktikplads, er i samme periode faldet med 65 pct. – tal, vi kun kan glæde os over.

Når det er sagt, er det problematisk, at et stort antal praktikpladser ikke kan besættes med kvalificerede elever. Årsagen er, at mange unge ikke er parate til at søge de ledige pladser, og at en forbavsende stor andel af de unge foretrækker et arbejde frem for uddannelse.

Endelig medvirker den manglende mobilitet og modvilje mod at flytte til, at antallet af praktikpladser vil stabilisere sig på det nuværende høje niveau. Endnu flere praktikpladser fodrer, at de unge søger praktikpladser bredere end hidtil.”

Uddannelse
21. januar 2008
KONTAKT
LINKS
UVM: Praktikplad­sudviklingen november 2007