Nej til sort arbejde

Af Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør Dansk Arbejdsgiverforening

En ny analyse fra EU placerer Danmark på en kedelig førsteplads: Hele 18 pct. af danskere over 15 år har efter eget udsagn udført sort arbejde indenfor det seneste år. Det er det højeste antal i EU og over tre gange så meget som EU-gennemsnittet på 5 pct.

Når skattevæsenet gennemfører deres razziaer og afslører sort arbejde, så vækker det naturligvis forargelse, og forargelsen bliver ikke mindre, når der også knytter sig socialt bedrageri i form af at modtage dagpenge eller kontanthjælp parallelt med de sorte aktiviteter.

Sort arbejde forbundet med socialt bedrageri er ikke kun til skade for konkurrenterne og belastende for skatteyderne. De ”skattefri” arbejdstagere risikerer også at skyde sig selv i foden, fordi de ved denne adfærd fikserer sig i en jobsituation, hvor de aldrig får papir på deres kompetencer til brug for et videre job- eller uddannelsesforløb.

Når det danske arbejdsmarked er så fleksibelt, som det er, så skyldes det bl.a., at medarbejdere på det hvide arbejdsmarked ikke bliver låst fast til den enkelte arbejdsgiver. De kvalifikationer, man erhverver, er man fri til at sælge til en anden arbejdsgiver, der måske vil betale mere. Pensionsopsparing og barselsrettigheder er heller ikke betinget af, at man forbliver i sit job, og derfor behøver danske lønmodtagere ikke at holde fast i et utilfredsstillende job.

Sådan er det ikke, når pengene ruller ind i form af en kombination af overførselsindkomst og sort arbejde. Levestandarden er høj – så høj, at det bliver helt uoverskueligt at gå i gang med at tage en uddannelse.

Hvor mange potentielle folkeskolelærere eller ingeniører samfundet mister på den konto, ved vi naturligvis ikke, men vi ved fra Pisa-undersøgelserne, at alt for mange unge med indvandrerbaggrund kommer ud af folkeskolen med dårlige læse-, skrive- og regnefærdigheder, og for sådant et ungt menneske er gevinsten ved sort arbejde at sammenligne med osten i musefælden.

Sort arbejde fastholder arbejdstageren i samme job uden mulighed for at kunne dokumentere, at de kvalifikationer og erfaringer, der er hentet i jobbet, kan bruges som afsæt til beskæftigelse på det almindelige, skattebetalende arbejdsmarked. De kvalifikationer, som de ansatte erhverver sig ved sort arbejde, forsvinder og kan ikke løftes med over i et nyt ordinært job.

Skal Danmark fortsat være et af de rigeste lande i verden er det helt afgørende, at vi er bedre end andre til at anvende og udvikle de menneskelige ressourcer. Sort arbejde er ikke bare snyd og bedrag. Det repræsenterer en livsform, der fastlåser den enkelte i job, hvor hendes eller hans evner hverken bliver brugt optimalt eller udviklet. Sådan bliver vi ikke et vindersamfund, og derfor skal sort arbejde bekæmpes både for samfundets og den enkeltes skyld.

Bragt i Jyllands-Posten 25. januar 2008