Frihed til kommuner uden ansvar duer ikke

Regelforenkling er positivt, men det må ikke gå ud over virksomhedernes mulighed for at få arbejdskraft, mener DA

Beskæftigelsesministeriet har i dag præsenteret fire temaanalyser, som et grundlag for beslutninger om at afbureaukratisere indsatsen for at få ledige og andre modtagere af offentlige ydelser tilbage på arbejdsmarkedet.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Arbejdsgivere er varme tilhængere af initiativer, der kan bekæmpe bureaukrati og fjerne overflødige regler. Men det må ikke ske på bekostning af indsigten i den kommunale sagsbehandling.

Med frihed følger ansvar, og kommunerne har mange vigtige opgaver i beskæftigelsespolitikken.

Kommunerne skal bl.a. sikre, at ledige lever op til rådighedskravene, og at ledige får den rette indsats til tiden. Kommunerne skal også sikre, at syge dagpengemodtagere igen vender tilbage til arbejdsmarkedet.

I temaanalyserne skelnes der ikke mellem det at fjerne regler, der tjener et administrativt formål og fjerne regler, der opleves besværlige, men som tjener et klart fornuftigt beskæftigelsespolitisk formål.

Hensigtsmæssig afbureaukratisering bør selvfølgelig gennemføres, men offentligheden, politikkerne og arbejdsmarkedets parter skal fortsat nøje kunne vurdere kvaliteten af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene og kommunerne.

Beskæftigelsespolitikken bygger bl.a. på økonomiske incitamenter for kommunerne. I rapporten udtrykkes ønske om, at statens refusion skal kunne udbetales, selv når kommunerne ikke leverer varen. Her bør politikerne på Christiansborg holde fast og f.eks. kun yde kommunerne refusion, når kommunerne yder det, som virksomheder og borgere er stillet i udsigt.

DA ser frem til at drøfte oplægget med beskæftigelsesministeriet.”

Arbejdsmarked
31. januar 2008
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk