Præmieringsordning sendt til tælling

Ingen dokumenteret effekt af dyr præmieringsordning.

Regeringens tværministerielle embedsmandsudvalg kan ikke dokumentere effekt af præmieringsordning.

Præmieringsordningen giver mulighed for, at en virksomhed som har en vækst i antallet af elever målt over tre år, kan få et tilskud fra AER på 20.000 kr. pr. elev.

Udvalget konstaterer i sin rapport, at antallet af praktikpladser har været stigende under præmieringsordningen, men fremhæver samtidig at ordningen har haft medvind fra den øvrige højkonjunktur. Præmiering i en periode med højkonjunktur kan betyde, at udgifterne er spildte, fordi virksomheden ville have udbudt praktikpladser - også uden tilskud.

Udvalget finder ikke, at præmien har været særlig synlig, og derfor kun har haft en begrænset effekt på virksomhedernes adfærd.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Rapporten giver god grund til at sende den dyre præmieringsordning til tælling. DA mener, at tre grunde taler for at sætte ordningen i bero:

- Manglen på arbejdskraft skaber et naturligt incitament for virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler og overflødiggør dermed tilskud.

- Præmieringsordningen rammer de mange virksomheder som betaler store beløb til AER og alligevel kan gå forgæves efter lærlinge.

- Præmieringen er ikke afgørende for, om en virksomhed tager en lærling. Det er derimod de praktiske oplæringsforhold, tradition inden for branchen samt forventningen til fremtidige arbejdsopgaver.”

Uddannelse
7. februar 2008
KONTAKT