Sygefravær koster virksomhederne dyrt

Af Henrik Bach Mortensen, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Virksomhederne har en stærk økonomisk tilskyndelse til at holde fokus på medarbejdernes sygefravær. Det koster nemlig arbejdsgiverne dyrt, når deres medarbejdere er fraværende på grund af sygdom. Omkring ¾ af udgifterne ved sygefraværet lander hos virksomhederne, bl.a. gennem den arbejdsgiverperiode, hvor det offentlige ikke udbetaler sygedagpenge til medarbejderne.

Regeringen foreslår i forslaget til finanslov for 2008, at arbejdsgiverne skal dække sygedagpengeudgiften i 3 uger i stedet for den nuværende periode på 15 dage. Det er et meget uklogt forslag af flere grunde. For det første er det en forøgelse af arbejdskraftomkostningerne, som introduceres på et tidspunkt, hvor vi alle frygter, at der snart indtræffer en økonomisk afmatning, og det trækker i retning af at svække beskæftigelsen. For det andet vil de større udgifter ved sygefravær gøre det mere økonomisk risikabelt for virksomhederne at ansætte medarbejdere, som har en tendens til lidt højere sygefravær.

Gennem mange år er virksomhederne blevet mødt med opfordringer til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Dvs., at der skal være plads til flere på arbejdsmarkedet - også personer som kan have svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Forslaget om længere arbejdsgiverbetaling ved sygefravær går stik imod denne hensigt. For nu bliver det jo meget dyrere for en virksomhed at ansætte en medarbejder, der har flere sygeperioder end gennemsnittet.

Forslaget om øgede udgifter ved medarbejdernes sygdom svækker et af det danske arbejdsmarkeds særlige kendetegn, nemlig at det er meget rummeligt og sikrer beskæftigelse også til svagere medarbejdere uden større anvendelse af særlige tilskudsordninger, tvangsordninger over for virksomhederne eller afgifter til at finansiere sociale formål.

Det er mange gange påvist, at danske virksomheder beskæftiger tusinder af personer med forskellige funktionsnedsættelser på helt ordinære vilkår – det er dette værdifulde forhold, som nu sættes under pres.

Virksomhederne ønsker selvfølgelig ligesom regeringen et lavere sygefravær. Men vi skal gå anderledes frem end gennem skadelige strafafgifter.

Arbejdsgiverne ser gerne et meget mere omfattende samarbejde mellem virksomhed, medarbejder, læge og kommune om at nedbringe sygefraværet. Virksomhederne bør have mere præcise og uvildige oplysninger om medarbejdernes sygdom end nu, og der skal være et bedre samarbejde med kommunerne, som af lovgivningen har fået ansvaret for at følge op på sygefraværet hos medarbejderne. Der drejer sig jo om, at medarbejderne gerne skulle tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Regeringen har nedsat en embedsmandsarbejdsgruppe, som skal se på mulighederne for at nedbringe fraværet. Arbejdsgruppen fremlægger sine forslag i det sene forår, og i det lys er det mildest talt besynderligt, at regeringen allerede nu spiller ud med et forslag, som ikke tjener den gode sag!

Der er tværtimod brug for initiativer, som understøtter samarbejdet på virksomheden for at nedbringe sygefraværet. Der er brug for at afskaffe en række ordninger, som allerede i dag straffer de virksomheder, der åbner arbejdsmarkedet for svagere medarbejdere. Herudover er der ikke mindst behov for at se på, hvordan sygdom blandt de ledige kan reduceres.

Bragt i ErhvervsBladet d. 6. februar 2008