Giv voksenlærlingeordningen grønt lys igen

Arbejdskraftmangel inden for mange brancher skaber behov for at ufaglærte opkvalificerer sig.

Beskæftigelsesministeriet har overraskende stoppet for voksenlærlingeordningen for beskæftigede resten af året, fordi den økonomiske ramme er opbrugt.

Voksenlærerordningen har betydet, at virksomheder inden for områder med mangel på arbejdskraft eller gode beskæftigelsesmuligheder kan få et tilskud til at opkvalificere ufaglærte medarbejdere til en erhvervsuddannelse.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er ikke klogt at lade voksenlærlinge stoppe op for rødt på et tidspunkt, hvor der er mangel på arbejdskraft. Prognoser viser, at der i fremtiden kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Derfor er behov for at give de ufaglærte medarbejdere en mulighed for at opkvalificere sig.

Den grundlæggende voksenuddannelse (GVU) kan i et begrænset omfang anvendes i stedet, men erfaringerne viser, at voksenlærlingeordningen er mere effektiv.

DA vil derfor opfordre beskæftigelsesministeren til at tage fat på partierne bag aftalen om voksenlærlingeordningen for at drøfte en videreførelse i de kommende år.”

Uddannelse
6. februar 2008
KONTAKT