Kontrol med lediges rådighed sejler

Rigsrevisionens gennemgang af a-kassernes rådighedskontrol og Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne viser, at der er tale om omfattende svigt

Rigsrevisionen påpeger bl.a., at det fremgår af enkelte a-kassers arbejdsgangsbeskrivelser, at det er tilstrækkeligt at søge inden for eget fagområde, selvom ledige ifølge reglerne skal stå til rådighed for hele arbejdsmarkedet.

Rigsrevisionen har også fundet frem til, at a-kasserne undlader at sanktionere ledige, der i løbet af et halvt år kun søger 1-3 job. Arbejdsdirektoratet accepterer denne praksis, mens Rigsrevisionen finder at den er forkert.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende at Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsdirektoratet ikke har ført et tilstrækkeligt systematisk og løbende tilsyn med de rådighedsvurderinger, a-kasserne foretager på eget initiativ.

Erik Simonsen, chefkonsulent:

”Rigsrevisionen har med sin gennemgang af rådighedsvurderingerne i a-kasserne og Arbejdsdirektoratets tilsyn afsløret svigt og mangler.

Det er dybt kritisabelt, at a-kasserne ikke lever op til deres myndighedsrolle og dermed afskærmer ledige fra det pulserende jobmarked. Og det er uacceptabelt, at Arbejdsdirektoratet ikke har opdaget denne praksis i sit tilsyn med a-kasserne.

Det er derfor godt, at Beskæftigelsesministeren nu vil kræve dokumenteret jobsøgning. Men der skal mere til. Den forgæves rekruttering af ledig arbejdskraft igennem de seneste år har med al tydelighed afsløret, at der er behov for klare og konsekvente regler i et rådighedssystem. Det er nødvendigt, når a-kassernes praksis er i modstrid med målene i beskæftigelsespolitikken samtidig med at tilsynsmyndigheden sover i timen.

Dansk Arbejdsgiverforening har fremsat en række forslag, som vil sikre en bedre rådighedsvurdering. Blandt andet mener vi, at ledige bør kunne dokumentere, at de har afsendt en jobansøgning og ikke henvise til, at brevet gik tabt i posten. Samtidig bør børneinstitutionernes åbningstider ikke give gyldige grunde til at afslå jobtilbud, hvis man samtidig har en samlever, som kan bringe børnene i børnehaven. Endelig skal det sikres, at evt. helbredsbegrænsninger hos ledige, er klart dokumenteret. Et synspunkt som Rigsrevisionen også er inde på.”

Arbejdsmarked
6. februar 2008
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Rigsrevisionens beretningBeskæftigelse­sministeriets pressemeddelelse