Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. februar 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet anmodet om at afgive høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (sammenhæng i vejledningen, gennemførelsesvejledning, nationalt dialogforum og tilbagemelding fra ungdomsuddannelserne), jeres reference 040.847.021. DA har følgende bemærkninger:

Mål for vejledningen

Generelt finder DA, at vejledning af unge for ensidigt er rettet mod uddannelsessystemet alene. Det endelige mål for unges valg af uddannelse og erhverv er, at unge ved endt uddannelse får beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Den store fremadrettede udfordring er, at unge får uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov, og at unge ikke bruger unødvendig lang tid i uddannelsessystemet, fordi de valgte forkert fra start.

DA kan derfor ikke tilslutte sig, at overskriften i kapitel 1 ændres fra ”mål for vejledningen om valg af uddannelse og erhverv” til ”mål for vejledning”, da der er et vigtigt signal i, at vejledningen og uddannelsen skal føre til beskæftigelse.

Det er vigtigt, at der i vejledningen og i undervisningen er en bred formidling af viden om arbejdsmarkedet til alle unge. Alle unge har derfor brug for vejledning. Det er ikke tilstrækkeligt, at unge skal tage en ungdomsuddannelse, men også at unge vælger rigtigt. Der bør derfor præciseres, at vejlederne også har en opgave over for stærke unge.

Vejledning kan ikke gøre det alene. God vejledning kan ikke erstatte gode kvalifikationer fra grundskolen og høj kvalitet af ungdomsuddannelserne. For at sikre at gennemførelsen på ungdomsuddannelserne øges, skal vejledningen ses i sammenhæng hermed.

Gennemførelsesvejledning

DA kan tilslutte sig, at gennemførelsesvejledningen skrives ind i vejledningsloven for at sikre bedre sammenhæng i vejledningen. Undervisningsministeren bør fastlægge i en vejledning, hvilke risikofaktorer der kan indgå i en vurdering af unges risiko for frafald. Fravær bør være en af de indikatorer.

Tilbagemelding om udbytte

DA kan tilslutte sig, at institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser, skal underrette grundskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning i de forudsætninger, unge har for at modtage udbytte af undervisningen.

Dialogforum

DA kan tilslutte sig, at dialogforum styrkes ved, at der etableres et formandskab, der kan give udtalelser til regeringen om fremsatte lovforslag m.v.

DA foreslår endvidere, at formandskabet kan igangsætte analyser og udredningsarbejde med det formål at øge viden om kvaliteten i vejledningen.

KONTAKT
Publiceret:
19. februar 2008