Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. januar 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring om forslag til lov om ændring af lov om folkeskole

DA er blevet anmodet om bemærkninger til forslag til lov om ændring af folkeskolen (udvidelse af undervisningspligten til 10 år, mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordning m.v.)

DA hæfter sig ved, at der foreslås indført en sprogvurdering i starten af børnehaveklassen.

DA skal understrege, at det er vigtigt, at sprogvurderingen opfanger, om eleverne har problemer med at læse og skrive, således at undervisningen efterfølgende kan tilrettelægges målrettet, så flere elever går ud af folkeskolen med gode læse- og skrivefærdigheder.

For DA er det helt afgørende, at flere elever fremover går ud af folkeskolen med gode læse- og skrivefærdigheder, da det er bestemmende i forhold til at være rustet til at gennemføre bl.a. en erhvervsfaglig uddannelse. Kun på den måde kan virksomhederne fortsat fremover have medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer.

KONTAKT
Publiceret:
19. februar 2008