Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. januar 2008 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger til Arbejdsdirektoratets udkast til vejledning om sygedagpenge. Direktoratet har angivet svarfristen til d. 1. februar 2008.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
19. februar 2008