OECD’s anbefalinger bør gennemføres

Danmark har akut brug for arbejdskraft. Det skal komme fra udlandet og fra de store grupper uden for arbejdsmarkedet, siger OECD i ny rapport om dansk økonomi.

Ifølge OECD er hovedudfordringen for Danmark at undgå en overophedning af økonomien. Både på kort og lang sigt er der brug for fokus på at udvide arbejdsstyrken og øge danskernes arbejdslyst.

OECD’s væsentligste anbefalinger:

  • Udenlandsk rekruttering skal fremmes
  • Store offentlige lønstigninger skal undgås i de kommende år, da det kan ødelægge dansk konkurrenceevne.
  • En dagpengereform skal gennemføres, hvor adgangen til supplerende dagpenge begrænses og hvor dagpengeniveauet aftrappes over ledighedsforløbet.
  • Ledige skal hurtigere i gang med jobsøgning, og så skal aktiveringen af de ledige forbedres.
  • Der skal skabes sikkerhed for, at kommunerne overholder budgetaftaler med regeringen.

Henrik Bach Mortensen, direktør:

”OECD’s rapport er en knivskarp analyse af udfordringerne for dansk økonomi og et katalog af brugbare reformforslag.

Rapporten understreger, at dansk økonomi opererer på sin kapacitetsgrænse. At undgå en overophedning og en lønspiral er den absolut vigtigste udfordring for den økonomiske politik lige nu. Derfor er det afgørende, at der gøres mere for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet og mere for at hjælpe passive overførselsmodtagere ud på arbejdsmarkedet.

DA og LO har netop indgået en aftale som kan åbne døren til det danske arbejdsmarked for udenlandsk arbejdskraft, samtidig med at det sikres, at danske lønmodtageres kompetencer vedligeholdes og udbygges.

OECD’s rapport viser også behovet for at sikre en langsigtet finanspolitisk holdbarhed for dansk økonomi. Ledigheden er rekordlav og mangelen på kvalificeret arbejdskraft vil være et permanent problem for Danmark. I dag er det mere end hver femte i den arbejdsdygtige alder, som modtager en passiv offentlig overførselsindkomst. Det er der brug for at ændre på. Virksomhederne har behov for alle som kan og vil arbejde. Derfor er det en politisk hasteopgave at sikre, at flere hjælpes fra passiv forsørgelse og ud i arbejdsstyrken, så virksomhederne får muligheden for at ansætte dem.

Det må dog være en misforståelse fra OECD’s side, at man foreslår, at virksomhederne gøres økonomisk ansvarlige for, om kommunerne kontakter sygedagpengemodtagere med henblik på at få dem tilbage i job. Det er et kommunalt ansvar. Problemet i dag er, at kommunerne ikke inddrager virksomhederne i sygedagpengesager.”

Arbejdsmarked
19. februar 2008
KONTAKT
LÆS MERE
LO og DA indgår aftale om sikring af et tilstrækkeligt arbejdsudbud