For få tager en erhvervsgrunduddannelse

Faldende tilgang bør vendes efter alle kommuner nu er forpligtede til at tilbyde EGU.

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort seneste tal for tilgangen til Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Tilgangen er faldet fra 2005 til 2006 med 4 pct. til 767 elever. 71 ud af 98 kommuner havde i 2006 oprettet nye EGU-aftaler.

Erhvervsgrunduddannelsen er en kompetencegivende uddannelse af 1½ til 3 års varighed, der består af perioder på skole og i praktik. Uddannelsen er rettet mod de unge, der ikke umiddelbart kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Chefkonsulent Ann B. Poulsen:

”Det er afgørende vigtigt at sikre, at endnu flere unge opnår de nødvendige kompetencer og får fodfæste på det arbejdsmarked, der i høj grad efterlyser deres kvalifikationer. Der er stadig alt for mange unge, der ikke når i mål med en uddannelse. For en stor gruppe af disse unge er EGU en helt oplagt mulighed til at opnå de nødvendige faglige kompetencer.

Faldet i tilgangen understreger nødvendigheden af ekstra fokus på brugen af EGU – herunder ændringen fra 2007, hvor alle kommuner forpligtes til at tilbyde EGU – med produktionsskolerne som en væsentlig part.”

Uddannelse
19. februar 2008
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk