2007 blev et år med rekordmange praktikpladser

En fortsat stigning i 2008 kræver, at de unge søger bredere end hidtil.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at der i 2007 blev indgået 37.000 praktikpladsaftaler. Det er en stigning på 2 pct. i forhold til 2006. Mere end 66.000 elever er i gang med en praktikuddannelse i en virksomhed.

Antallet af praktikpladssøgende er i 2007 faldet med 30 pct. Kun 3.300 elever søger i øjeblikket praktikplads.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”2007 blev endnu et jubelår med rekordmange praktikpladser. Det er positivt, at mange unge også i 2007 kom i praktik i en virksomhed, og at kun ganske få nu er registreret som søgende. Især er mesterlæreruddannelsen blevet en stor succes.

Det må forventes, at praktikpladsantallet vil stabilisere sig på det nuværende høje niveau. Endnu flere praktikpladser i 2008 fordrer, at de unge søger praktikpladser bredere end hidtil. Men det fordrer også, at flere unge påbegynder en uddannelse. I dag foretrækker 10 -15 pct. af de unge et godt arbejde frem for uddannelse.

Der findes aktuelt et stort antal praktikpladser som ikke besættes. Årsagen er, at mange unge ikke er parate til at søge de ledige pladser eller skifte bopæl.”

Uddannelse
22. februar 2008
KONTAKT
LINKS
Praktikplads-situationen ultimo 2007