Beskæftigelsesindikator på DA-Området 4. kvartal 2007

  • Aftagende vækst i beskæftigelsen

Beskæftigelsen på DA-området steg 1,2 pct. fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg beskæftigelsen med 2,5 pct. fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007. Beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv steg 1,2 pct., mens beskæftigelsen inden for fremstillingsvirksomhed steg med 0,8 pct. i samme periode.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen steg i alle regioner. Væksten var dog størst i Region Nordjylland (3,6 pct.), mens væksten i resten af landet var mere moderat. I Region Sjælland steg beskæftigelsen med 1,6 pct., i Region Midtjylland med 1,5 pct. og i Region Hovedstaden samt Region Syddanmark med 1,2 pct. fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007.

Regionsinddelingen følger de administrative regioner, som erstatter den tidligere inddeling på DA-regioner og amter.

I tabellerne i læs mere boksen er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 4. kvartal 2006 og 4. kvartal 2007, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Publiceret:
21. februar 2008
LÆS MERE
PrintvenligTabel