Mange forslag til en bedre folkeskole

Ny rapport fra Skolerådet er smækfyldt med gode ideer til en bedre folkeskole, mener DA

Alle skoler skal have en strategi for, hvordan de bedst løser deres konkrete integrationsopgave. Det er et af mange konkrete forslag, som Skolerådet i dag afleverer til undervisningsministeren.

Forslagene omfatter dels konkrete anbefalinger til forbedringer, og påpeger områder, hvor der er behov yderligere viden, og anbefaler nye forsøg på andre områder.

Skolerådet hæfter sig ved, at ca. hver 6. elev af de 15-årige har utilstrækkelige læsefærdigheder til at gennemføre en efterfølgende uddannelse.

Skolerådet anbefaler bl.a., at udviklingen af folkeskolen understøttes af muligheden for at sammenligne præstationer.

Skolerådet fastslår, at resultaterne for indvandrere og efterkommere i folkeskolen ikke er gode nok. For at rette op på det, kommer Skolerådet med en vifte af anbefalinger. Det gælder bl.a., at:

  • Hver skole skal udarbejde en strategi for undervisningen af indvandrere og efterkommere
  • Lære af svenskerne, der har bedre resultater med undervisning af denne gruppe
  • Undervisningsministeriet skal udvikle en dynamisk udviklingsstrategi på nationalt niveau

Konsulent Berit Toft Fihl:

”Skolerådets første egentlige beretning er meget brugbar og smækfyldt med gode ideer, der kan gøre folkeskolen bedre.

Hvis regeringen, Folketinget og kommunerne følger anbefalingerne, er der taget et sikkert skridt i retning af, at færre unge forlader folkeskolen uden forudsætninger for at gå videre i uddannelsessystemet.

Regeringen ønsker, at mindst 95 pct. af en årgang skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse senest i 2015. Det er et ambitiøst mål, der kræver, at folkeskolen ikke som i dag sender hver syvende elev ud af skolen uden tilstrækkelige forudsætninger til at kunne gå videre i uddannelsessystemet.

Faktorer som social baggrund og etnisk baggrund spiller stadig en alt for stor rolle, når det handler om at klare sig godt efter folkeskolen. Derfor er det godt, at Skolerådet lægger op til, at folkeskolen skal være mere drivende i integrationen, og at alle folkeskoler skal udforme en strategi for undervisning af indvandrere og efterkommere.”

Uddannelse
26. februar 2008
KONTAKT
LINKS
Skolerådet