Flere lukkedage forringer fleksibilitet

Forringelsen i de offentlige børnepasningstilbud er et stort tilbageskridt for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.

En ny opgørelse fra Jydske Vestkysten viser, at antallet af lukkedage i daginstitutionerne stiger i flere kommuner. En kommune har således indført 17 nye lukkedage i dagplejen og tre nye lukkedage på daginstitutionsområdet.

Regeringen har som led i kvalitetsreformen varslet, at lukkedage på enkeltstående hverdage skal afskaffes.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Flere lukkedage er direkte obstruerende for den balance mellem arbejds- og familieliv som resultaterne fra de seneste 30 års overenskomster har skabt rammerne for.

Stigningen i antallet af lukkedage er til stor gene for børnefamilier og arbejdsgivere. Kommunerne bør tilbyde børnepasning, når der er behov for det. De offentlige børnepasningstilbud skal ikke diktere tilbageskridt for den fleksibilitet som arbejdsmarkedets parter har skabt gennem overenskomsterne.

Udviklingen går derudover i den helt gale retning, når en række kommuner til trods for regeringens ønsker om at reducere antallet af lukkedage i stedet vælger at udvide.”

Arbejdsmarked
26. februar 2008
KONTAKT