Nye ledighedstal – samme store udfordring for arbejdsmarkedet

Danmarks statistik har offentliggjort ledighedstal for januar måned 2008.

Ledigheden udgør nu 57.800 personer, svarende til en ledighedsprocent på 2.1. Der er tale om et fald på 1.800 ledige opgjort efter Danmarks Statistiks nye metode.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”De nye ledighedstal afspejler et fortsat stramt arbejdsmarked i Danmark, der tørster efter konkrete hurtigtvirkende politiske initiativer, der her og nu kan tilføre kvalificerede medarbejdere både fra udlandet og blandt personer, der fortsat er ledige.

DA og LO har i en aftale fra 13. februar 2008 anvist vejen. Nu handler det om politiske beslutninger.

Der er brug for meget hurtigt at få gennemført initiativer, der kan målrette indsatsen, så opkvalificering finder sted samtidig med, at en ledig tiltræder et konkret job.

Der er brug for straks at få øget mulighederne for, at virksomhederne på en enkel måde kan skaffe sig den nødvendige arbejdskraft fra udlandet. Der skal sættes ind over en bred front rettet mod arbejdstagere både i EU og fra tredjelande. Der bør tænkes i adgangsveje for højtuddannede, faglærte og for ufaglærte arbejdstagere.”

Arbejdsmarked
28. februar 2008
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
DA-LO aftale om sikring af tilstrækkeligt arbejdsudbud