Jobplan vil forlænge opsvinget

Med jobplanen tager vi hul på nyt kapitel på arbejdsmarkedet, mener DA

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Ny Alliance er i dag blevet enige om en jobplan, der strømliner adgangen til det danske arbejdsmarked for udlændinge med relevante kvalifikationer.

Planen indeholder samtidig en række tiltag, der vil sikre opkvalificeringen af de danskere, der er mest udsatte på arbejdsmarkedet.

 • Øget indsats om international rekruttering
 • Udvidet jobkortordning
 • Generel Green Card-ordning
 • Koncernvisum
 • Bedre regler omkring jobskifte for udlændinge
 • Bedre service til og gennemsigtighed for virksomhederne ved rekruttering
 • Tre partsudvalg om overvågning og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
 • Nyt nøgletalsystem skal sikre et samlet overblik over udenlandske arbejdstagere i Danmark
 • Initiativer i forhold til integration af udenlandske arbejdstagere
 • Flere voksenlærlinge og målrettet uddannelsesaktivering
 • Supplerende dagpenge
 • Pensionisters adgang til at arbejde mere
 • Skattenedslag for 64-årige

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

“Jobplanen indeholder en række tiltag, som erhvervslivet har efterlyst. Den lettere adgang for den nødvendige arbejdskraft fra udlandet vil kunne give et hurtigt og værdifuldt bidrag til arbejdsstyrken. Dermed har vi nu fået bedre mulighed for at holde fast i opsvinget.

Med jobplanen tager vi hul på et helt nyt kapitel på arbejdsmarkedet. Aftalen signalerer, at vi skal bruge globaliseringens muligheder også på arbejdsmarkedsområdet til at styrke den danske konkurrencekraft. Det vil ikke alene være en fordel for lønmodtagerne og erhvervslivet, men også gøre det lettere at finansiere velfærdssamfundet fremover.

Aftalen er på flere områder udtryk for et kompromis, men det er tilfredsstillende, at aftalen indeholder bestemmelser om målrettet opkvalificering.

Nu er det afgørende, at der følges op på aftalens mange initiativer og at vi holder fast i en offensiv udvikling af det danske arbejdsmarked, så vi fuldt ud kan drage fordel af de muligheder et stadig mere åbent globalt arbejdsmarked giver.”

Arbejdsmarked
28. februar 2008
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk