Kontakt med kontanthjælsmodtagere har stor betydning

KL-analyse viser, at ”rettidighed” i jobsamtaler ikke har dokumenterbar effekt. Jo mere kontakt, jo bedre resultater, siger DA

Dagbladet Politiken viderebringer i dag en analyse fra Kommunernes Landsforening om, at det tilsyneladende ikke virker at overholde lovgivningens krav til jobcentrene om at holde jobsamtaler rettidig med kontanthjælpsmodtagere. Undersøgelsen omfatter både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Kravene til kommunerne om hver tredje måned at være i kontakt med ledige er Folketingets garanti til ledige om at blive taget alvorligt. Det er en alvorlig hændelse at være ledig på kontanthjælp, og det er absurd at kalde fire personlige samtaler på et år for ”papirarbejde” og ”bureaukrati”.

Samtalen tjener flere formål. Det er ved samtalen, ledige får hjælp til jobsøgning, ledige testes for deres rådighed og kommunen får viden om, hvad ledige kan på arbejdsmarkedet.

Vi ved fra mere videnskabelige analyser af gennemførte forsøg, at systematiske samtaler med ledige har en betydning for, hvor hurtigt ledige finder arbejde. Beskæftigelsesministeriet har påvist, at forsøgene med ”Hurtigt i gang” har reduceret perioden som ledig med i gennemsnit ca. 3 uger.

Vi ved desværre også fra analyser, at kommunerne i stort omfang laver fejl i løsningen af opgaver på beskæftigelsesområdet.

Svaret er derfor ikke at lukke øjnene for, hvordan kommunerne løser deres opgaver, men at gøre op med ligegyldigheden i de kommuner, der ikke lever op til deres forpligtelser over for borgere og virksomheder.”

Arbejdsmarked
5. marts 2008
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk