KonfliktStatistik 4. kvartal 2007

  • Moderat konfliktomfang på DA-området

I 4. kvartal 2007 var der 89 overenskomststridige konflikter, som resulterede i 5.901 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede i gennemsnit 66,1 personer og var af 2,2 dags varighed. Det samlede konfliktomfang var dermed lidt højere end samme kvartal sidste år og moderat i forhold til samme kvartal i de seneste 10 år.

Der var i 4. kvartal 2007 12 konflikter med baggrund i lønspørgsmål. Lønkonflikterne resulterede i 188 tabte arbejdsdage, og i gennemsnit var lønkonflikterne af 1,0 dags varighed og involverede 19,3 personer.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige konflikter i alt samt de overenskomststridige konflikter begrundet i lønkonflikter siden 2003.

Metode

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige konflikter inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af konflikten. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af konflikter og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Bemærk at antal konflikter i kvartalerne ikke kan summeres til året, da samme konflikt enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal, og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation kan rekvireres på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 4. kvartal 2007 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige konflikter og udkommer samme dag som nyhedsbrevet. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
6. marts 2008
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version