Finanslov pålægger virksomhederne ekstraskat

Udvidelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode forekommer helt uforenelig med regeringens fokus på at nedbringe sygefraværet.

Regeringen har i dag indgået finanslovsaftale med Dansk Folkeparti og Ny Alliance. Der er i aftalen bl.a. opnået enighed om, at sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode udvides fra de nuværende 15 kalenderdage til 21 kalenderdage.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Det er helt uforståeligt, at regeringen vælger at øge virksomhedernes omkostninger i forbindelse med syge medarbejdere. Virksomhederne betaler allerede nu tre fjerdedele af omkostningerne ved sygefravær. Timingen i forhold til regeringens fokus på at nedbringe sygefraværet kan kun fremkalde stor undren.

Samtidig rammer ekstraskatten særligt de virksomheder, der ansætter eller fastholder de lidt svagere medarbejdere med et stort sygefravær. Dermed er ekstraskatten i direkte modstrid med ønskerne om, at arbejdsgiverne skal udvise socialt engagement.

Yderligere vil en øget arbejdsgiverfinansiering svække fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og gøre virksomhederne mere tilbageholdende med at ansætte medarbejdere i job af kortere varighed.”

Arbejdsmarked
5. marts 2008
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Aftaletekst Finanslov 2008