mange har fået en ny chance

Kommunerne har fået kontanthjælps- og startmodtagere i arbejde eller uddannelse. Det slås fast i en evaluering af regeringens initiativ ”EN NY CHANCE TIL ALLE”, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har offentliggjort i dag.

Formålet med ”EN NY CHANCE TIL ALLE” er at bringe kontant- og starthjælpsmodtagere fra passiv forsørgelse til beskæftigelse eller i aktive tilbud.

Evalueringen viser, at mange kommuner fortsat følger en strategi for aktivering, hvor den lediges sociale og personlige problemer afhjælpes, inden der etableres kontakt til arbejdsmarkedet. Der er i midlertidig gode resultater, hvis kommunerne ændrer denne strategi og i stedet arbejder ud fra en strategi om, at den enkeltes sociale og personlige problemer afhjælpes via arbejdsmarkedet.

Konsulent Berit Toft Fihl:

”Det er positivt, at en kampagne holder, hvad den lover. I det her tilfælde hjælper ”EN NY CHANCE TIL ALLE” vitterligt mange ind på arbejdsmarkedet.

Initiativet viser, at langtidsledige kontanthjælpsmodtagere kan komme ind på arbejdsmarkedet.

Det er dog utilfredsstillende, at kommunerne først løser deres opgave, når regeringen sætter fokus på indsatsen for målgruppen og stiller kommunerne en stor pose penge i udsigt.

Mange kommuner har erkendt, at der skal være et klart jobsigte i indsatsen over for denne gruppe. Det er den tilgang, som virker bedst.

Desværre er der stadig en del kommuner, som har svært ved at frigøre sig fra gamle vaner. Disse kommuner afskærmer stadig ledige fra arbejdsmarkedet, mens de forsøger at afhjælpe den lediges eventuelle sociale og personlige problemer.

Tidlig kontakt til arbejdsmarkedet kan og bør gå hånd i hånd med den sociale indsats.”

Arbejdsmarked
12. marts 2008
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
EN NY CHANCE TIL ALLE