Regionalt Nyhedsbrev 2/2008

RBR/LBR-konferencen 2009

Konferencen for arbejdsgiverrepræsentanterne i RBR og LBR holdes i 2009 tirsdag den 3. februar 2009 på Radisson SAS Scandinavia Hotel i København.

Referat samt materiale fra konferencen i februar 2008 er sendt direkte til alle arbejdsgiverrepræsentanterne i RBR og LBR.

Planprocessen 2009 er i gang - resultatrevisionen for jobcentrenes indsats i 2007 er offentliggjort og skal drøftes i LBR

Drøftelse af resultatrevisionen vedrørende resultater og effekter af jobcentrenes indsats i 2007 er første trin i planprocessen for 2009.

I resultatrevisionen, der udarbejdes centralt på baggrund af tal fra ”Jobindsats.dk”, samles en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelses-indsats for både den statslige og den kommunale del af jobcentret. Resultatrevisionen er derfor et vigtigt styringsredskab for indsatsen i jobcentrene.

Resultatrevisionen giver bl.a. det enkelte jobcenter mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for sammenlignelige jobcentre, og anviser områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver også et billede af de potentielle besparelser, som jobcentret kan opnå, hvis varigheden af forløb på offentlige forsørgelsesydelser afkortes.

Resultatrevisionen giver LBR, de kommunale politikere og forvaltningen mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

Derfor skal resultatrevisionen også drøftes i LBR.

Det skal ifølge tidsplanen for planprocessen ske senest den 1. maj 2008, og LBR’s bemærkninger skal være jobcentret i hænde senest den 21. maj 2008.

Argumentpapir fra DA

Umiddelbart efter påske vil arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR modtage et argumentpapir fra DA til brug ved den kommende drøftelse i LBR af resultatrevisionen for 2007.

LO og DA’s prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen i 2009

Igen i år er LO og DA blevet enige om at pege på en række fælles fokuspunkter for de lokale beskæftigelsesplaner for 2009. Det drejer sig om:

  1. Virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere
  2. Koordineret vejledningsindsats
  3. Tilbage til job efter sygdom
  4. Integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet

Parterne har i en fælles pjece kort beskrevet, hvorledes LBR kan omsætte fokuspunkterne til en strategiudvikling i jobcentrene.

DA udsender pjecen til arbejdsgiverrepræsentanterne i både LBR og RBR umiddelbart efter påske.

Endnu en spørgeskemaundersøgelse

Som led i en løbende evaluering af det nye beskæftigelsessystem har arbejdsgiver-repræsentanterne i både RBR og LBR modtaget et spørgeskema fra ”Center for Demokratisk Netværksstyring”. Spørgeskemaet indgår i en undersøgelse af de lokale og regionale beskæftigelsesråds betydning for styringen og indholdet af beskæftigelses-indsatsen.

DA skal derfor anmode arbejdsgiverrepræsentanterne om at afsætte de ca. 15-20 min., det tager at besvare spørgeskemaet.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
14. marts 2008