Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. marts 2008 svaret Ministeriet for flygtninge Indvandrere og Integration i sagen om

Lovforslag om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening har følgende bemærkninger til det udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft), som Integrationsministeriet sendte i høring den 12. marts 2008 (j.nr. 2007/4009-71) til høring.

Lovforslaget vil efter DA’s opfattelse gøre det lettere for virksomhederne af få adgang til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Initiativet vil være et skridt, der kan give et hurtigt og værdifuldt bidrag til arbejdsstyrken, således at mulighederne for at holde fast i opsvinget øges.

Lovforslagets initiativer er udtryk for en offensiv udvikling af det danske arbejdsmarked, så Danmark kan drage fordel af de muligheder et stadig mere åbent globalt arbejdsmarked giver.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
24. marts 2008