DA og SALA har den 28. marts 2008 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om

Høringssvar lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (nedsatte dagpenge)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) er blevet anmodet om at afgive et høringssvar på lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsdagpenge (Begrænsning af retten til nedsatte dagpenge).

DA og SALA kan støtte lovforslaget.

Mulighederne for at få fuldtidsbeskæftigelse har ikke været bedre de sidste 35 år. Det fremsatte lovforslag vil være med til at øge udbuddet af arbejdskraft på et arbejdsmarked, der har meget stor behov herfor. Kombinationen af deltidsarbejde og supplerende dagpenge har ikke mindst været udbredt på områder med stor mangel på arbejdskraft.

Efter en kortere periode bør ledige, der modtager supplerende dagpenge i kombination med et deltidsjob, afklare, om vedkommende ønsker at fortsætte med deltidsjobbet uden offentlig støtte eller søge et af de mange fuldtidsjob, og dermed forøge udbuddet af arbejdskraft på arbejdsmarkedet.

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
1. april 2008