Ledighedsparadoks

Uholdbart, at hver fjerde person i den arbejdsdygtige alder holdes uden for arbejdsmarkedet

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for maj 2008.

Ledigheden falder fortsat og udgør nu 47.500 personer, svarende til en ledighedsprocent på 1,7 pct.

DA har i Agenda fra 19. juni 2008 vist, at næsten halvdelen af de private arbejdsgivere har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Det er paradoksalt, at vi på en og samme tid har rekord lav ledighed og samtidig holder mange mennesker uden for arbejdsmarkedet.

Den lave ledighed og omfattende problemer for virksomhederne med at rekruttere kvalificerede medarbejdere understreger nødvendigheden af langsigtede reformer.

Det er uholdbart, at over 800.000 personer eller hver fjerde person i den arbejdsdygtige alder er blevet gjort inaktiv i forhold til arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedskommissionen står med en stor udfordring i at finde løsninger, der kan trække flere ind på arbejdsmarkedet. Der påhviler politikerne et stort ansvar for hurtigt at få gennemført de nødvendige reformer, der kan sikre fortsat vækst og velstand.”

Arbejdsmarked
26. juni 2008
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk