Ingen miskmask i reglerne om overvågning i Danmark

Af ansættelsesretschef Flemming Dreesen, Dansk Arbejdsgiverforening

Det er udtrykt for en skræmmekampagne, når HK og dele af oppositionen i dagens udgave af Information forsøger at skabe et billede af, at danske virksomheder TV-overvåger eller registrerer ansattes adfærd i flæng. Betegnende nok må artiklen da også ty til udenlandske eksempler for at mane skrækken frem.

Der er faktisk ordnede forhold om overvågning i Danmark. Navnlig de seneste 10 år er overvågning på arbejdspladsen blevet omfattet af klare fagretlige regler og principper f.eks. i Lov om TV-overvågning og som en del af aftalen om kontrolforanstaltninger, som DA og LO indgik i 2001 og reviderede i 2006. Her er klare spilleregler for overvågning på arbejdspladsen f.eks. at den ikke må virke krænkende på arbejdstagerne, regler for hvor og hvad der må optages, hvornår det skal slettes, og tydelig skiltning i overvågede områder.

Endelig fastslår reglerne også, at overvågning skal være driftsmæssig begrundet – det vil sige, at det overordnede sigte med overvågningen er at forebygge eller opklare tyveri fra forretningen eller svind i lagerbeholdning – et sigte, der tjener både de ansatte og arbejdsgivernes interesse i at kunne placere ansvaret for svind hos de(n) rigtige og friholde alle andre.

Der er altså på ingen måde tale om miskmask i reglerne for overvågning på de danske arbejdspladser. Reglerne er klare og opstiller rammer som sikrer medarbejderne mod misbrug. Dermed placerer de sig milevidt fra de tyske og amerikanske tilstande, som avisen omtaler i dag.

Bragt i Information onsdag d. 2. april 2008

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
2. april 2008